Nawadnianie roślin ogrodowych

Rośliny w procesie fotosyntezy produkują pokarm dla siebie.

W procesie tym rośliny pobierają dwutlenek węgla z atmosfery oraz wody przy pomocy energii świetlnej, w wyniku zachodzących reakcji powstaje glukoza, stanowiąca pokarm dla roślin. Wynika z tego, że woda jest niezbędna dla życia roślin. Istotne jest, aby roślina otrzymała odpowiednią jej ilość. Zarówno za mało, jak i za dużo wody dostarczonej roślinie negatywnie wpływa na jej stan. Ponadto prawidłowe nawadnianie, zmniejsza koszty ponoszone przez właściciela ogrodu na jego utrzymanie.

 

Jak podlewać?

Dawkowanie wody zależy między innymi od gatunku rośliny i jej wielkości, rodzaju gleby, w której rośnie, a także od pory roku.

Częstotliwość oraz ilość wody ma decydujące znaczenie dla jakości podlewania. Podlewanie powinno wykonywać się rzadziej, ale większą ilością wody. Takie podlewanie powoduje głębsze przesiąkanie wody do gleby, a tym samym łatwiejszy jej pobór przez korzenie.

Jak wspomniano powyżej rodzaj gleby również wpływa na sposób podlewania. Na glebach lekkich, bardziej przepuszczalnych proces podlewania należy wykonywać częściej niż na glebach gliniastych, ciężkich, gdzie woda dłużej się utrzyma.

Można, poprzez wymieszanie wierzchniej warstwy ziemi z nawozem lub kompostem spowodować, że woda dłużej zatrzyma się w strefie korzeni roślin.

Innym sposobem na zatrzymanie wody w tej strefie jest ściółkowanie gleby. Ściółka zmniejszy szybkość odparowania wody z gleby. Najlepiej wykonać ten zabieg na wiosnę.

Nie powinno się podlewać roślin w ogrodzie w czasie największego nasłonecznienia w okolicach południa(ok. godz.11-16). Najlepszą porą jest ranek lub popołudnie. Podlewając, w porze, gdy rośliny są nagrzane naraża się je na oparzenia, a ponadto duża część wody zostanie odparowana, a tym samym stracona.

Należy pamiętać, że niektóre rośliny „nie lubią” być polewane. Trzeba wtedy wodę wprowadzać bezpośrednio do gleby, nie zraszając samej rośliny.

Powyższe uwagi dotyczą roślin ogrodowych. Podlewania roślin balkonowych należy dokonywać częściej. Spowodowane to jest małą pojemnością skrzynek lub doniczek, a tym samym szybszym odparowywaniem wody z ziemi.

Czym podlewać?

W zależności od wielkości ogrodu do podlewania używa się różnych sprzętów.

W małych ogródkach można do tego celu używać podlewaczek. Jednak nawet podlewanie małej powierzchni tą techniką jest pracochłonne oraz męczące.

Lepszym sposobem jest użycie węża z odpowiednimi końcówkami regulującymi strumień wody od punktowego do mżawki. W sprzedaży są specjalne wózki, gdzie wąż w czasie pchania wózka samoczynnie nawija się na bęben.

Można również nawijać wąż na wieszak zamocowany na ścianie.

Do podlewania ogrodów o większej powierzchni można zastosować systemy nawadniające. Systemy te pozwolą na dokładne dozowanie wody w odpowiedniej ilości dostosowanej do różnych roślin. Składają się one z rurociągów, zaworów oraz odpowiednich zraszaczy lub kapilar dozujących wodę do każdej rośliny indywidualnie.

Niektóre systemy pozwalają na zasilanie roślin nawozami sztucznymi

Dodatkowo zastosowanie elektronicznego sterowania powoduje, że ogród będzie podlany dokładnie, odpowiednią ilością wody, w określonej porze, nawet bez udziału właściciela.

Niezaprzeczalną zaletą takich systemów jest wygoda, precyzja nawadniania, ekonomiczne zużycie wody, ale niestety koszt takiej inwestycji jest znaczny.

źródło: info-ogrody.pl